Wdrożenie wsparcia zdalnego dla 20 stanowisk komputerowych

 

Problemy klienta

Podczas rozmowy z klientem zdiagnozowaliśmy 4 kwestie wymagające rozwiązania:

  1. utrudnienia w pracy związanie z niekompatybilnością przesyłanych plików wynikające z dużej różnorodności stosowanego oprogramowania. Komputery kupowane w 3 okresach wraz z rozwojem biura odbiegały od siebie znacznie zarówno pod względem możliwości jaki i zainstalowanego oprogramowania.
  2. w sieci firmowej z uwagi na niestosowanie oprogramowania antywirusowego czesto dochodziło do infekcji, rozwiązywanych doraźnie przez osobę świadczącą dotychczasowo serwis IT.
  3. użytkownicy nie mieli udostępnionego narzędzia do wymiany, produkowanych w dużych ilościach, kilkudziesięcio megowych plików. Do bieżącej wymiany używali poczty email.
  4. w przypadku awarii czy drobnej usterki serwis świadczony był najczęściej dnia następnego. Co utrudniało, bądź wyłączało częstokroć stanowisko z pracy.

Wdrożone rozwiązania

Po pierwsze zunifikowaliśmy oprogramowanie zainstalowane  na komputerach, aby ułatwić pracę użytkownikom i rozwiązać problem ze zgodnością plików. Komputer zostały też częściowo zmodernizowane aby otrzymać podobny standard pracy.

Kwestię wirusów rozwiązaliśmy instalując darmowy, program antywirusowy oraz firewall na wszystkich jednostkach. To wraz z modyfikacją oprogramowania rozwiązało problem wirusów.

Problemy związane z ergonomią pracy poprawiliśmy instalując lokalną chmurę dzięki której pracownicy mają dostęp i mogą wymieniać i pracować wspólnie na plikach oraz udostępniać je firmom współpracującym. Wdrożone w ramach chmury inne narzędzia, dodatkowo ułatwiły pracę.

Komputery zostały dodatkowo wyposażone w oprogramowanie do obsługi zdalnej przez jednostkę kontrolną, aby na bieżąco rozwiązywać problemy. W ramach jednostki kontrolnej zainstalowane zostało repozytorium kopii zapasowych, których dotychczas firma nie posiadała.

 

Podsumowanie

Podczas wykonanego jednego dnia wdrożenia  zmian Klient otrzymał:

  • znacząco zwiększone bezpieczeństwo danych firmowych
  • ułatwioną współpracę pomiędzy pracownikami
  • poprawioną wydajność pracy w związku z likwidacją przestojów
  • rozwiązywanie problemów IT w czasie poniżej 10 minut
A co z opłacalnością?

Inwestycja w modernizację sprzętu oraz wdrożenie nowych rozwiązań zwróci się jeszcze w tym roku dzięki dużo niższym kosztom związanym z bieżącym serwisem oraz brakiem przestojów i poprawieniem wydajności pracy.