Wsparcie dla 20 stanowisk

Wsparcie dla 20 stanowisk

Wdrożenie wsparcia zdalnego dla 20 stanowisk komputerowych   Problemy klienta Podczas rozmowy z klientem zdiagnozowaliśmy 4 kwestie wymagające rozwiązania: utrudnienia w pracy związanie z niekompatybilnością przesyłanych plików wynikające z dużej różnorodności stosowanego oprogramowania. Komputery kupowane w 3 okresach wraz z rozwojem biura odbiegały od siebie znacznie zarówno pod względem możliwości jaki i zainstalowanego oprogramowania. w sieci firmowej z uwagi na niestosowanie oprogramowania antywirusowego czesto dochodziło do infekcji, rozwiązywanych doraźnie przez osobę świadczącą dotychczasowo serwis IT. użytkownicy nie mieli udostępnionego narzędzia do wymiany, produkowanych w dużych ilościach, kilkudziesięcio megowych plików. Do bieżącej wymiany używali poczty email. w przypadku awarii czy drobnej usterki serwis świadczony był najczęściej dnia następnego. Co utrudniało, bądź wyłączało częstokroć stanowisko z pracy. Wdrożone rozwiązania Po pierwsze zunifikowaliśmy oprogramowanie zainstalowane  na komputerach, aby ułatwić pracę użytkownikom i rozwiązać problem ze zgodnością plików. Komputer zostały też częściowo zmodernizowane aby otrzymać podobny standard pracy. Kwestię wirusów rozwiązaliśmy instalując darmowy, program antywirusowy oraz firewall na wszystkich jednostkach. To wraz z modyfikacją oprogramowania rozwiązało problem wirusów. Problemy związane z ergonomią pracy poprawiliśmy instalując lokalną chmurę dzięki której pracownicy mają dostęp i mogą wymieniać i pracować wspólnie na plikach oraz udostępniać je firmom współpracującym. Wdrożone w ramach chmury inne narzędzia, dodatkowo ułatwiły pracę. Komputery zostały dodatkowo wyposażone w oprogramowanie do obsługi zdalnej przez jednostkę kontrolną, aby na bieżąco rozwiązywać problemy. W ramach jednostki kontrolnej zainstalowane zostało repozytorium kopii zapasowych, których dotychczas firma nie posiadała.   Podsumowanie Podczas wykonanego jednego dnia wdrożenia  zmian Klient otrzymał: znacząco zwiększone bezpieczeństwo danych firmowych ułatwioną współpracę pomiędzy pracownikami poprawioną wydajność pracy w związku z likwidacją przestojów rozwiązywanie problemów IT w czasie poniżej 10 minut A co z...